Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

littleetalks
0067 4e80
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viafar-away far-away
littleetalks
1727 5e1f 500
Reposted fromvanilka vanilka viafar-away far-away
littleetalks
Zaraz go zajebie. Tylko wypiję kawę.
— Jakub Żulczyk
littleetalks
Reposted fromshakeme shakeme viafar-away far-away
littleetalks
 Najlepszą metodą,by nie dać złamać sobie serca, jest udawanie że go nie masz.
     
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viafar-away far-away
littleetalks
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viafar-away far-away
littleetalks
Reposted fromweightless weightless viafar-away far-away
littleetalks
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.
— Halina Poświatowska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viafar-away far-away
littleetalks
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki, Vithren "Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej"
Reposted fromMissMurder MissMurder viafar-away far-away
littleetalks
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viafar-away far-away
littleetalks
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Wisława Szymborska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viafar-away far-away
littleetalks
3342 111d
Reposted fromoutline outline viafar-away far-away
littleetalks
6330 3b04
Reposted fromscorpix scorpix viafar-away far-away
littleetalks
8869 53cb 500
littleetalks
Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba i szliśmy razem, ale nie w takt - przebacz. 
— Wiersz ostatni, W. Broniewski
Reposted fromakord akord viafar-away far-away
littleetalks

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viafar-away far-away
littleetalks
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viafar-away far-away
littleetalks
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viafar-away far-away
littleetalks
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viafar-away far-away
littleetalks
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viafar-away far-away
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl